Sylvia van Rookhuijzen
Praktijkondersteuner
Sylvia van Rookhuijzen

U kunt bij Sylvia van Rookhuijzen terecht voor praktijkondersteuning. Hebt u een chronische aandoening? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner. Dat is fijn want een praktijkondersteuner kan u snel helpen, zonder dat u naar het ziekenhuis hoeft.

Wat is een praktijkondersteuner?

De praktijkondersteuner neemt een deel van de patiëntenzorg over. Zo kunt u bij de praktijkondersteuner terecht voor bijvoorbeeld voorlichting, controle en behandeling van chronische aandoeningen.

Wat doet een praktijkondersteuner?

De praktijkondersteuner kan u sneller helpen en heeft meer tijd voor u. De huisarts blijft wel altijd verantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicijnen. De praktijkondersteuner heeft een flink takenpakket. Zo kunt u bij de praktijkondersteuner terecht voor:

- Lichamelijk onderzoek en medische handelingen.
- Begeleiden bij het innemen van medicijnen
– COPD/astma, diagnostiek en begeleiding
– Diabetes Mellitus, diagnostiek en begeleiding
- Advies over gezond leven: samen maakt u een plan van aanpak.
– Stoppen met roken, begeleiding en ondersteuning
– Preventie hart- en vaatziekten
- Het omgaan met uw ziekte
– Ouderenzorg

Beroepsgeheim

Ook de praktijkondersteuner heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met anderen praat over de zaken die u haar vertelt. De praktijkondersteuner werkt in het dossier van de huisarts.

Hoe maakt u een afspraak?

Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van het praktijkondersteuning spreekuur. Onze praktijkondersteuner Sylvia van Rookhuijzen is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Kosten

U hoeft voor de praktijkondersteuning niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.