Spoedgevallen

Wanneer er sprake is van een spoedgeval belt u de praktijklijn 0251-234555 en toetst keuzenummer [1].

Spoed buiten praktijkuren

Heeft u spoedeisende klachten die niet kunnen wachten tot de huisarts weer beschikbaar is? Dan belt u eerst met de Huisartsenpost 0251-265265. U krijgt een speciaal daartoe getrainde medewerker aan de telefoon. Zij/hij luistert naar uw hulpvraag en onderzoekt aan de hand van vragen de ernst en urgentie van uw klachten.

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp
Bezoekadres:
Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk