Marije Koopman
POH-GGZ
Marije Koopman

U kunt bij Marije Koopman terecht voor psychologische hulp. Mocht u het nodig zijn, dan kan zij u verder doorverwijzen voor meer specialistische psychologische of psychiatrische zorg.

Wat is een POH GGZ en wat doet diegene?

De praktijkondersteuner GGZ helpt klachten van psychische aard in kaart te brengen.

Waarom een POH-GGZ in de huisartspraktijk?

De POH GGZ biedt het voordeel dat mensen op een laagdrempelige manier met psychische klachten naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk toe kunnen.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

De POH GGZ kan u helpen door:
- Het verhelderen van problemen.
- Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
- Het geven van advies over behandeling en verwijzing
- Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
- Nazorg na behandeling in de GGZ

Beroepsgeheim

De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Hoe maakt u een afspraak bij de POH GGZ?

In overleg met u kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH GGZ en een afspraak maken.

Kosten

U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.