afspraak maken
Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt hiervoor de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 12:30 uur en op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 15:30 en 17:00 uur. Bel voor het maken van een afspraak 0251-234555.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of uiteenlopende vragen, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. De assistente kan dan extra tijd voor u reserveren in het spreekuur. Ook als u met meerdere mensen op het spreekuur wilt komen kunt u dit het beste aangeven als u een afspraak maakt. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, bel dan tijdig af.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch terugbelspreekuur

Voor een telefonisch consult belt u tussen 08:00 en 12:00 uur naar de praktijk. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.