Geaccrediteerde huisartsenpraktijk

NHG Praktijk Accreditering

Geaccrediteerde huisartsenpraktijk

Huisartspraktijk Verkruisen is sinds oktober 2021 een geaccrediteerde huisartsenpraktijk volgens de normen van de N.P.A. (NHG Praktijk Accreditering). Wat houdt dit in? Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Deze normen gaan uit van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut. De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook Patiënten Federatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord.

De praktijk, de arts, de assistentes en POH'ers worden periodiek getoetst aan de kwaliteitseisen van de N.P.A. Driejaarlijks vindt er een hercertificering plaats, er wordt dan getoetst of verbeteringen zijn doorgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. We zijn er trots op dat we, door het verkrijgen van het certificaat, nu het logo "Geaccrediteerde Praktijk" van de N.P.A. mogen gebruiken.