Vakanitie

Onze eerstvolgende vakantie

We zijn met vakantie

Onze eerstvolgende vakantie is van: maandag 12 juli t/m zondag 1 augustus.

Waarneming

Er wordt waargenomen door Dr. Zwart, telefoon: 0251-251213.
Adres: Simon van Haerlemstraat 50 Heesmkerk.

Na 17 uur en in het weekend kunt u voor spoedeisende zaken terecht bij de huisartsenpost, tel nr 0251-265265.